طراحی وب

تلفن تماس

پشتيباني كامل

استخدام

 

چند زبانه بودن

تمامي نرم افزار ها و وب سايت ها بصورت چند زبانه بر طبق نياز مشتري طراحي مي شود

 

کاملا ماژولار

تمامي نرم افزار ها و وب سايت هاي شركت بصورت ما‍ولار بوده و براحتي در آينده هر امكان ديگري طبق نياز مشتري اضافه مي گردد

كارنامه عملكرد دبير

كارنامه عملكرد دبير

كارنامه عملكرد دبير